Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Domovská stránka

:

Snadné spuštění

Domovská stránka > Příspěvky

leden 2015

leden 26
Informace o uzavření OÚ Prosetín
leden 21
Tříkrálová sbírka v Prosetíně
leden 16
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje“
leden 15
Zápis dětí do 1. třídy základní školy v Prosetíně
leden 14
Informace o výměně průkazů TP, ZTP a ZTP/P
leden 14
Hlášení místního rozhlasu dne 14.1.2015
leden 13
Country bál v Brťoví