Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Domovská stránka

:

Snadné spuštění

Domovská stránka > Příspěvky > Svolání zasedání Zastupitelstva obce Prosetín dne 19.12.2014
prosinec 10
Svolání zasedání Zastupitelstva obce Prosetín dne 19.12.2014
Obecní úřad Prosetín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje
o konání zasedání Zastupitelstva obce Prosetín, svolaného starostou obce Jiřím Drbuškem  v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání:
 
Prosetín – budova školy
Doba konání:
 
19. prosince 2014 od 19:00 hodin
Navržený
program:
1)       Zahájení
2)       Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. (1) zákona o obcích) a zapisovatele.
3)       Schválení programu jednání.
4)       Informativní část jednání
a)        Informace o hospodaření obce
b)       Informace o činnosti rady obce
5)       Schvalovací část jednání
a)        Rozpočtový výhled na roky 2016-2017 (materiál ZO-01/19122014)
b)       Rozpočet obce na rok 2015  (materiál ZO-02/19122014)
c)        Rozpočtová opatření k 31.12.2014 (materiál ZO-03/19122014)
d)       Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Prosetín a Městem Bystřice n.P. (materiál ZO-04/19122014)
e)        Nominace a volba členů kontrolního výboru (materiál ZO-05/19122014)
f)        Nominace a volba člena finančního výboru (materiál ZO-06/19122014)
6)       Rozprava členů zastupitelstva
7)       Diskuse
8)       Závěr
 
 

Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou žádné komentáře.