Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Domovská stránka

:

Snadné spuštění

Domovská stránka > Příspěvky > Informace o svolání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Prosetín
únor 18
Informace o svolání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Prosetín

Obecní úřad Prosetín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Prosetín, svolaného starostou obce Jiřím Drbuškem  v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

 

Prosetín – Základní škola Prosetín

Doba konání:

 

27. února 2015 od 19:00 hodin

Navržený
program:

1)       Zahájení

2)       Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. (1) zákona o obcích) a zapisovatele.

3)       Schválení programu jednání.

4)       Informativní část jednání

a)        Kontrola plnění úkolů z minulého jednání ZO

b)       Informace o hospodaření obce

c)        Informace o činnosti obecního úřadu

d)       Informace o činnosti rady obce

e)        Informace o činnosti výborů a komisí

5)       Schvalovací část jednání

a)         Účetní závěrka za rok 2014 (materiál ZO-01/27022015)

b)        OZV-01-2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Prosetín (materiál ZO-02/27022015)

c)        Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise podle ustanovení § 71, odst. 1 a odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění zákona č. 55/2012 Sb. (materiál ZO-03/27022015)

d)       Pasport místních komunikací (materiál ZO-04/27022015)

6)       Rozprava členů zastupitelstva

7)       Diskuse

8)       Závěr

Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou žádné komentáře.