Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Domovská stránka

:

Snadné spuštění

Domovská stránka > Příspěvky > Výběrové řízení
duben 30
Výběrové řízení

Obec Prosetín vypisuje

výběrové řízení

na pozici správce veřejného pohřebiště

Správce veřejného pohřebiště bude na základě smlouvy o správě veřejného pohřebiště vykonávat správu veřejného pohřebiště v Prosetíně, spočívající v provozování veřejného pohřebiště podle ustanovení § 18 odst.1 a 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a Řádu veřejného pohřebiště v Prosetíně v platném znění.

O pozici správce veřejného pohřebiště se mohou ucházet fyzické osoby
s  živnostenským oprávněním nebo právnické osoby.

Zájemci o zajištění činností správce veřejného pohřebiště si na OÚ Prosetín musí vyzvednout návrh smlouvy o správě veřejného pohřebiště

Součástí přihlášky do výběrového řízení musí být:

- u FO: jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, podnikatelské označení subjektu, identifikace živnostenského oprávnění

- návrh smlouvy o správě veřejného pohřebiště – doplněné údaje

- u PO: název, sídlo, IČO, údaje o zápisu do rejstříku, kým je právnická osoba zastoupena (musí odpovídat zápisu ve veřejném rejstříku)

- návrh smlouvy o správě veřejného pohřebiště – doplněné údaje

Přihlášky s požadovanými doklady podávejte na adresu: Obecní úřad Prosetín, Prosetín č.34, 592 64 Prosetín do 15. 6. 2015.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců a vyhlásit nové výběrové řízení.​

Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou žádné komentáře.