Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Domovská stránka

:

Snadné spuštění

Domovská stránka > Příspěvky > Informace o konání zasedání zastupitelstva dne 16.9.2016
září 12
Informace o konání zasedání zastupitelstva dne 16.9.2016

Obecní úřad Prosetín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje 

o konání zasedání zastupitelstva Obce Prosetín, svolaného starostou obce Jiřím Drbuškem  v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

Brťoví – KD (bývalá škola)

Doba konání:

16. září 2016 od 19:00 hodin

Navržený
program:

1)        Zahájení

2)        Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. (1) zákona o obcích) a zapisovatele.

3)        Schválení programu jednání.

4)        Informativní část jednání

a)        Informace o hospodaření obce

b)        Informace o činnosti obecního úřadu

c)        Informace o činnosti rady obce

d)        Informace o činnosti výborů

5)        Schvalovací část jednání

a)        Darovací smlouva (materiál ZO-01/16092016)

b)        Rozpočtové opatření č. ROP-05/2016 (materiál ZO-02/16092016)

c)        Záměr č. Z-02/2016 (materiál ZO-03/16092016)

d)        Koncept zápisu do kroniky za rok 2015 (materiál ZO-04/16092016)

e)        Návrh rozpočtu obce na rok 2017 (materiál ZO-05/16092016)

6)        Rozprava členů zastupitelstva

7)        Diskuse

8)        Závěr

Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou žádné komentáře.