Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Domovská stránka

:

Snadné spuštění

Domovská stránka > Příspěvky > Informace o konání zasedání zastupitelstva dne 9.12.2016
prosinec 05
Informace o konání zasedání zastupitelstva dne 9.12.2016

Obecní úřad Prosetín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva Obce Prosetín, svolaného starostou obce Jiřím Drbuškem  v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

Brťoví – KD (bývalá škola)

Doba konání:

9. prosince 2016 od 19:00 hodin

Navržený
program:

1)        Zahájení

2)        Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. (1) zákona o obcích) a zapisovatele.

3)        Schválení programu jednání.

4)        Informativní část jednání

a)        Informace o hospodaření obce

b)        Informace o činnosti obecního úřadu

c)        Informace o činnosti rady obce

d)        Informace o činnosti výborů

5)        Schvalovací část jednání

a)        Rozpočtové opatření č. ROP-06/2016 (materiál ZO-01/09122016)

b)        Ceník vodného platný od 1.1. 2017 (materiál ZO-02/09122016)

c)        Rozpočet obce na rok 2017 (materiál ZO-03/09122016)

d)        Rozpočtový výhled na roky 2018-2019 (materiál ZO-04/09122016)

e)        Kupní smlouva (materiál ZO-05/09122016)

f)         Dodatky ke Smlouvy o dílo (materiál ZO-06/09122016)

g)        Žádosti, stížnosti, petice (materiál ZO-07/09122016)

6)        Rozprava členů zastupitelstva

7)        Diskuse

8)        Závěr

Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou žádné komentáře.