Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Domovská stránka

:

Snadné spuštění

Domovská stránka > Příspěvky > Informace o konání zasedání zastupitelstva dne 3.3.2016
únor 24
Informace o konání zasedání zastupitelstva dne 3.3.2016

Obecní úřad Prosetín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva Obce Prosetín, svolaného starostou obce Jiřím Drbuškem  v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

Brťoví – KD (bývalá škola)

Doba konání:

3. března 2017 od 19:00 hodin

Navržený
program:

1)        Zahájení

2)        Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. (1) zákona o obcích) a zapisovatele.

3)        Schválení programu jednání.

4)        Schvalovací část jednání

a)        Rozpočtové opatření č. ROP-01/2017 (materiál ZO-01/03032017)

b)        Vyřazení majetku (materiál ZO-02/03032017)

c)        Jednorázový příspěvek pro občany (materiál ZO-03/03032017)

d)        Nákup lesních pozemků (materiál ZO-04/03032017)

e)        Záměry obce prodat nemovitý majetek (materiály ZO-05/03032017 až ZO-50/03032017)

f)         Prodej plynovodu (materiál ZO-51/03032017)

g)        Žádosti, stížnosti, petice (materiál ZO-52/03032017)

5)        Informativní část jednání

a)        Informace o hospodaření obce

b)        Informace o činnosti obecního úřadu

c)        Informace o činnosti rady obce

d)        Informace o činnosti výborů

6)        Rozprava členů zastupitelstva

7)        Diskuse

8)        Závěr

Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou žádné komentáře.