Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Domovská stránka

:

Snadné spuštění

Domovská stránka > Příspěvky > Informace o konání zastupitelstva obce dne 2.6.2017
květen 25
Informace o konání zastupitelstva obce dne 2.6.2017

Obecní úřad Prosetín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva Obce Prosetín, svolaného starostou obce Jiřím Drbuškem  v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

Brťoví – KD (bývalá škola)

Doba konání:

2. června 2017 od 19:00 hodin

Navržený
program:

1)        Zahájení

2)        Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. (1) zákona o obcích) a zapisovatele.

3)        Slib nového člena zastupitelstva

4)        Schválení programu jednání

5)        Informace o činnosti výborů zřízených zastupitelstvem obce

6)        Schvalovací část jednání

a)        Rozpočtové opatření č. ROP-02/2017 (materiál ZO-01/02062017)

b)        Účetní závěrka Obce Prosetín za rok 2017 (materiál ZO-02/02062017)

c)        Závěrečný účet obce Prosetín za rok 2016 (materiál ZO-03/02062017)

d)        Projednání žádostí, stížností a petic (materiál ZO-04/02062017)

7)        Rozprava členů zastupitelstva

8)        Diskuse

9)        Závěr

Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou žádné komentáře.