Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Snadné spuštění

Domovská stránka > Příspěvky > Informace o konání zasedání zastupitelstva dne 25.8.2017
srpen 18
Informace o konání zasedání zastupitelstva dne 25.8.2017

Obecní úřad Prosetín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva Obce Prosetín, svolaného starostou obce Jiřím Drbuškem  v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

Prosetín – OÚ

Doba konání:

25. srpna 2017 od 20:00 hodin

Navržený 
program:

1)        Zahájení

2)        Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. (1) zákona o obcích) a zapisovatele

3)        Schválení programu jednání

4)        Schvalovací část jednání

a)        Rozpočtové opatření č. ROP-03/2017 (materiál ZO-01/25082017)

d)        Projednání žádostí, stížností a petic (materiál ZO-02/25082017)

5)        Informace o činnosti výborů zřízených zastupitelstvem obce

6)        Rozprava členů zastupitelstva​

7)        Diskuse

8)        Závěr

Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou žádné komentáře.