Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Domovská stránka

:

Snadné spuštění

Domovská stránka > Příspěvky > Informace o svolání zasedání Zastupitelstva obce Prosetín na 27.1.2018
leden 17
Informace o svolání zasedání Zastupitelstva obce Prosetín na 27.1.2018

Obecní úřad Prosetín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Prosetín, svolaného starostou obce Jiřím Drbuškem  v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:
 
Brťoví - KD
Doba konání:
 
27. ledna 2018 od 18:00 hodin
Navržený
program:
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. (1) zákona o obcích) a zapisovatele.
3)      Schválení programu jednání
4)      Schvalovací část jednání
a)      Střednědobý výhled rozpočtu - návrh (materiál ZO-01/27012018)
b)      Stanovení rozsahu provádění ROP radou obce (materiál ZO-02/27012018)
c)      Nabídka na Záměr č. Z-01/2017 (materiál ZO-03/27012018)
d)      Konkurz na ředitele PO (materiál ZO-04/27012018)
e)      Projednání žádostí, stížností a petic (materiál ZO-05/27012018)
5)      Informace o činnosti výborů zřízených zastupitelstvem obce
6)      Rozprava členů zastupitelstva
7)      Diskuse
8)      Závěr
 
 
V Prosetíně, dne 17. ledna 2018
Jiří Drbušek
starosta obce

Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou žádné komentáře.