Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Domovská stránka

:

Snadné spuštění

Domovská stránka > Příspěvky > Oznámení o době a místě konání voleb - "prezidentské" volby II.kolo
leden 18
Oznámení o době a místě konání voleb - "prezidentské" volby II.kolo

Starosta obce Prosetín podle § 34 odst.1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o volbě prezidenta republiky),

oznamuje:
1.      II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2.      Místem konání voleb:
a.      ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost umístěná v družině v budově ZŠ Prosetín a MŠ Prosetín, Prosetín č.70, 592 64 Prosetín pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Prosetín, m.č. Prosetín.
b.     ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost umístěná ve společenské místnosti KD Brťoví, Brťoví č.34, 593 01, pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Prosetín, m.č. Brťoví,
c.     ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost umístěná v zasedací místnosti kulturního domu,
Čtyři Dvory ev. č. 2, 593 01, pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Prosetín, m.č. Čtyři Dvory a pro voliče s trvalým pobytem v obci Prosetín č.p.49, 52, 55, 57, 63.
3.      Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4.      Hlasovací lístky pro II. kolo volby prezidenta České republiky obdrží volič ve volební místnosti.
5.      Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu a vložení hlasovacích lístků do úřední obálky.

Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou žádné komentáře.