Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Domovská stránka

:

Snadné spuštění

Domovská stránka > Příspěvky > Upozornění pro občany - extrémní sucho 2018
květen 31
Upozornění pro občany - extrémní sucho 2018

Dle zjištění provozovatele obecního vodovodu došlo z důvodu extrémního sucha k poklesu hladiny spodní vody u obecního vrtu, ze kterého je čerpána voda pro obecní vodovod. V této souvislosti vydává Obecní úřad v Prosetíně doporučení k omezení a šetření s vodou z důvodu horkého a suchého počasí.

Obecní úřad jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 105 odst. 1 vodního zákona může bez náhrady upravit, omezit, popř. zakázat, vyžaduje-li to veřejný zájem, na nezbytně nutnou dobu obecné užívání povrchových vod postupem podle ustanovení § 6 odst. 4 vodního zákona.

Vzhledem k další nepříznivé prognóze vývoje klimatické situace, Vás žádáme a doporučujeme dodržování těchto pravidel šetření s vodou:

- omezení spotřeby vody v domácnostech

- omezení zalévání zeleninovýcch záhonů

- zákaz zalévání trávníků

- zákaz napouštění bazénů

- zákaz mytí vozidel apod.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou žádné komentáře.