Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Domovská stránka

:

Snadné spuštění

Domovská stránka > Příspěvky > Informace o konání zasedání zastupitelstva dne 15.6.2018
červen 08
Informace o konání zasedání zastupitelstva dne 15.6.2018

Obecní úřad Prosetín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Prosetín, svolaného starostou obce Jiřím Drbuškem  v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:
 
Prosetín - kancelář (bývalá pošta)
Doba konání:
 
15. června 2018 od 19:00 hodin
Navržený 
program:
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. (1) zákona o obcích) a zapisovatele.
3)      Schválení programu jednání
4)      Schvalovací část jednání
a)     Závěrečný účet obce Prosetín za rok 2017 (materiál ZO-01/15062018)
​b)     Územní plán obce Prosetín (materiál ZO-02/15062018)
​c)      Smlouva o zpracování žádosti o dotaci, zajištění organizace výběrového řízení a poskytování dotačního managementu (materiál ZO-03/15062018)
d)   Projednání žádostí, stížností a petic (materiál ZO-04/15062018)
5)      Informace o činnosti výborů zřízených zastupitelstvem obce
6)      Rozprava členů zastupitelstva
7)      Diskuse
8)      Závěr

V Prosetíně dne 8.6.2018


                                 Jiří Drbušek,    starosta​

Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou žádné komentáře.