Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Domovská stránka

:

Snadné spuštění

Domovská stránka > Příspěvky > Informace o konání zasedání zastupitelstva dne 14.9.2018
září 07
Informace o konání zasedání zastupitelstva dne 14.9.2018

Obecní úřad Prosetín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Prosetín, svolaného starostou obce Jiřím Drbuškem, v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

Prosetín – kancelář (bývalá pošta)

Doba konání:

14. září 2018 od 19:00 hodin

Navržený
program:

1)       Zahájení

2)       Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. (1) zákona o obcích) a zapisovatele.

3)       Schválení programu jednání

4)       Schvalovací část jednání

a)        Územní plán obce Prosetín (materiál ZO-01/14092018)

b)       Revokace usnesení (materiál ZO-02/14092018)

c)        Projednání žádostí, stížností a petic (materiál ZO-03/14092018)

5)       Informace o činnosti výborů zřízených zastupitelstvem obce

6)       Rozprava členů zastupitelstva

7)       Diskuse

8)       Závěr

Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou žádné komentáře.