Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Domovská stránka

:

Snadné spuštění

Domovská stránka > Příspěvky > Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
září 13
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí​

Starosta obce Prosetín v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva obce Prosetín se uskuteční v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb:

- ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost umístěná ve společenské místnosti (bývalá pošta) v budově OÚ Prosetín, Prosetín č.34, 592 64 Prosetín pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Prosetín, m.č. Prosetín.

- ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost umístěná ve společenské místnosti KD Brťoví, Brťoví č.34, 593 01, pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Prosetín, m.č. Brťoví,

- ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost umístěná v zasedací místnosti kulturního domu, Čtyři Dvory ev. č. 2, 593 01, pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Prosetín, m.č. Čtyři Dvory a pro voliče s trvalým pobytem v obci Prosetín, m.č. Prosetín č.p. 49, 52, 55, 57, 63.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu a vložení hlasovacích lístků do úřední obálky.

                                                                                             Jiří Drbušek 

                                                                                             starosta obce​

Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou žádné komentáře.