Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Domovská stránka

:

Snadné spuštění

Domovská stránka > Příspěvky > Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Prosetín
říjen 24
Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Prosetín

Obecní úřad Prosetín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Prosetín, svolaného starostou obce Jiřím Drbuškem, v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

Brťoví – KD (bývalá škola)

Doba konání:

2. listopadu 2018 od 18:00 hodin

Navržený
program:

1)       Zahájení

2)       Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. (1) zákona o obcích) a zapisovatele

3)       Složení slibu člena zastupitelstva obce Prosetín (§ 69 odst. 2 zákona o obcích)

4)       Schválení programu jednání

 

Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou žádné komentáře.