Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Domovská stránka

:

Snadné spuštění

Domovská stránka > Příspěvky > Informace o konání zasedání zastupitelstva dne 13.12.2018
prosinec 06
Informace o konání zasedání zastupitelstva dne 13.12.2018

Obecní úřad Prosetín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Prosetín, svolaného starostou obce Jaroslavem Kotlánem, v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. 

Místo konání:

Prosetín – budova ZŠ Prosetín a MŠ Prosetín

Doba konání:

13. prosince 2018 od 18:00 hodin

Navržený
program:

1)       Zahájení

2)       Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. (1) zákona o obcích) a zapisovatele

3)       Složení slibu člena zastupitelstva obce Prosetín (§ 69 odst. 2 zákona o obcích)

4)       Schvalovací část jednání

a)        Rozpočet obce na rok 2019 (materiál ZO-01/13122018)

b)       Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020 a 2021 (materiál ZO-02/13122018)

c)        Rozpočtové opatření č. RoP-11/2018 k 31.12.2018 (materiál ZO-03/13122018)

d)       Volba předsedy finančního výboru

e)        Volba předsedy kontrolního výboru

f)        Volba členů finančního výboru

g)       Volba členů kontrolního výboru

h)       Koncept ročního zápisu do kroniky za rok 2017 (materiál ZO-04/13122018)

i)         Projednání žádostí, stížností a petic (materiál ZO-05/13122018)

5)       Informace

6)       Rozprava členů zastupitelstva

7)       Diskuse

8)    Závěr 


                 ​Jaroslav Kotlán, starosta obce 

Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou žádné komentáře.