Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Domovská stránka

:

Snadné spuštění

Domovská stránka > Příspěvky > Informace o konání zasedání zastupitelstva dne 11.3.2019
březen 06
Informace o konání zasedání zastupitelstva dne 11.3.2019

Obecní úřad Prosetín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Prosetín, svolaného starostou obce Jaroslavem Kotlánem, v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. 

Místo konání:

Prosetín – budova ZŠ Prosetín a MŠ Prosetín

Doba konání:

11. března 2019 od 18:00 hodin

Navržený 
program:

1)       Zahájení

2)       Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. (1) zákona o obcích) a zapisovatele

3)       Schvalovací část jednání

a)     Projednání a schválení účetní závěrky obce za rok 2018 (materiál MZO-01/11032019)

b)     Změna v usnesení o odměnách starosty a místostarosty (materiál MZO-02/11032019)

c)      Stanovení kompetence rady při schvalování rozpočtových opatření (materiál MZO-03/11032019)

d)     Oprava MK - nabídkový rozpočet (materiál MZO-04/11032019)

e)     Projednání žádostí, stížností a petic (materiál MZO-05/11032019)

5)       Informace

6)       Rozprava členů zastupitelstva

7)       Diskuse

8)    Závěr 


                 ​Jaroslav Kotlán, starosta obce 

Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou žádné komentáře.