Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Domovská stránka

:

Snadné spuštění

Domovská stránka > Příspěvky > Informace o konání zasedání zastupitelstva dne 6.9.2019
srpen 30
Informace o konání zasedání zastupitelstva dne 6.9.2019

Obecní úřad Prosetín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Prosetín, svolaného starostou obce Jaroslavem Kotlánem, v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

Prosetín – zasedací místnost OÚ Prosetín

Doba konání:

6. září 2019 od 18:00 hodin

Navržený
program:

1)       Zahájení

2)       Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. (1) zákona o obcích) a zapisovatele

3)       Složení slibu člena zastupitelstva obce Prosetín (§ 69 odst. 2 zákona o obcích)

4)       Schvalovací část jednání

a)        Projednání nabídky k záměru prodeje nemovitého majetku č.Z-02/2019 (materiál MZO-01/06092019)

b)       Záměr rozpočtu obce na rok 2020 (materiál MZO-02/06092019)

c)        Jednorázová odměna člence rady

d)       Jednorázová odměna předsedkyni kulturní komise

e)        Rozpočtové opatření č.RoP-09/2019 (materiál MZO-03/06092019)

f)        Projednání žádostí, stížností a petic (materiál MZO-04/06092019)

5)       Informace

6)       Rozprava členů zastupitelstva

7)       Diskuse

8)       Závěr

Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou žádné komentáře.