Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Snadné spuštění

Domů
Blog obce Prosetín
leden 17
Hlášení místního rozhlasu dne 17.1.2019

​SDH Čtyři Dvory zve všechny příznivce zimních radovánek na závody ve sjezdu na čemkoliv. Akce se koná ve Čtyřech Dvorech v sobotu dne 19.1.2019 od 13.30 hodin u rybníka. Občerstvení je zajištěno.

leden 14
Hlášení místního rozhlasu dne 15.1.2019

​Drůbežárna Prace bude ve středu dne 16.1.2019 ve 13.15 hod u autobusové zastávky v Prosetíně prodávat kuřice červené za 170 Kč/ks, roční slepice za 90 Kč/ks, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky a dále budou vykupovat králičí kožky v ceně 10 Kč za kůži.

leden 10
Hlášení místního rozhlasu dne 10.1.2019

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prosetíně vás srdečně zve na promítání a vyprávění farářky Debory Hurtové o poutní cestě do Nidarosu v Norsku, které se koná v neděli dne 13. ledna 2019 v 17 hodin v budově základní školy v Prosetíně. Vstupné je dobrovolné.

leden 03
Hlášení místního rozhlasu dne 3.1.2019

​1) Obec Prosetín upozorňuje občany a majitele nemovitostí, že v pátek dne 4.1. a v sobotu dne 5.1. bude probíhat odečet vodoměrů.

2) Charita České republiky ve spolupráci s obcí Prosetín a dobrovolníky z naší obce pořádá v našich obcích Tříkrálovou sbírku. Tato sbírka proběhne v Prosetíně, Čtyřech Dvorech a Brťoví v sobotu dne 5. ledna 2019 od 10 hodin.

3) Dětský pěvecký sbor Labyrint, který pracuje při ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou, vás srdečně zve na koncert s vánočním programem. Koncert se bude konat v kostele Povýšení sv. Kříže v Doubravníku v sobotu 5. ledna 2018 v 16 hodin. Pěvecký sbor vede paní učitelka Eva Čepičková a mezi zpěváky jsou i děti z našich obcí. Vstupné na koncert je dobrovolné.

4) Obec Prosetín zve na návštěvu plaveckého bazénu v Boskovicích, který se koná v sobotu dne 26.1.2019. Bazén je rezervován od 10 do 11 hodin, odjezd bude cca v 9 hodin se zastávkami v Brťoví a ve Čtyřech Dvorech, poplatek pro místní je 50 Kč, pro přespolní 100 Kč, děti do 3 let jsou zdarma. Přihlásit se můžete u p.Hlaváčkové, tel. 607 978 257.

prosinec 27
Silvestrovské představení

​SDH Prosetín ve spolupráci s Obcí Prosetín pořádá Silvestrovské odpolední představení, které se koná v pondělí dne 31.12.2018 od 17 hodin na návsi v Prosetíně. představení bude zakončeno tradičním ohňostrojem.

Přijďte si užít poslední dny roku v přátelském setkání.

Pozvánku si můžete stáhnout zde: Silvestr 2018

prosinec 19
Vánoce 2018

Vánoce.png 

Obec Prosetín přeje všem občanům radostné a požehnané prožití svátků vánočních a v novém roce 2019 především hodně zdraví, kapánek štěstí, spoustu drobných radostí, zajímavá setkání, vstřícnou spolupráci, přátelské vztahy a veselou mysl.​
vánoce_1.png

prosinec 19
Hlášení místního rozhlasu dne 20.12.2018

1) Římskokatolická farnost Prosetín vás srdečně zve na vánoční bohoslužby ve farním kostele. Mše na Štědrý večer začne ve 21 hodin. Mše na 1. a 2. vánoční svátek a na Nový rok bude v 8 hodin ráno. V kostele bude opravený betlém. Jste srdečně zváni!

2) Obecní úřad Prosetín oznamuje, že z důvodu dovolené bude od čtvrtka 20.12.2018 pro veřejnost uzavřen. K dispozici vám budeme opět od 3.1.2019. V neodkladném případě můžete volat pana starostu nebo místostarostu.

3) Obec Prosetín přeje všem radostné prožití svátků vánočních a v novém roce 2019 především hodně zdraví, kapánek štěstí, spoustu drobných radostí, zajímavá setkání, vstřícnou spolupráci, přítelské vztahy a veselou mysl.​

prosinec 18
Provozní doba o vánočních svátcích v roce 2018

Oznamujeme, že Obecní úřad Prosetín bude z důvodu dovolené od 20.prosince 2018 pro veřejnost uzavřen.

K dispozici vám budeme opět od 3.ledna 2019.

V neodkladném případě, prosím, 
volejte na 604 772 221 (starosta) nebo 607 721 420 (místostarosta).

Děkujeme za pochopení.

vánoce_.png 

prosinec 10
Hlášení místního rozhlasu dne 10.12.2018

Zemědělská společnost Prosetín oznamuje, že zítra, tj. v úterý dne 11.12.2018 bude v době od 10.00 do 17.00 hod vyplácet v nové budově nájemné za pozemky za rok 2018. Prosíme majitele, aby si nájem přišli vyzvednout.

prosinec 06
Informace o konání zasedání zastupitelstva dne 13.12.2018

Obecní úřad Prosetín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Prosetín, svolaného starostou obce Jaroslavem Kotlánem, v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. 

Místo konání:

Prosetín – budova ZŠ Prosetín a MŠ Prosetín

Doba konání:

13. prosince 2018 od 18:00 hodin

Navržený
program:

1)       Zahájení

2)       Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. (1) zákona o obcích) a zapisovatele

3)       Složení slibu člena zastupitelstva obce Prosetín (§ 69 odst. 2 zákona o obcích)

4)       Schvalovací část jednání

a)        Rozpočet obce na rok 2019 (materiál ZO-01/13122018)

b)       Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020 a 2021 (materiál ZO-02/13122018)

c)        Rozpočtové opatření č. RoP-11/2018 k 31.12.2018 (materiál ZO-03/13122018)

d)       Volba předsedy finančního výboru

e)        Volba předsedy kontrolního výboru

f)        Volba členů finančního výboru

g)       Volba členů kontrolního výboru

h)       Koncept ročního zápisu do kroniky za rok 2017 (materiál ZO-04/13122018)

i)         Projednání žádostí, stížností a petic (materiál ZO-05/13122018)

5)       Informace

6)       Rozprava členů zastupitelstva

7)       Diskuse

8)    Závěr 


                 ​Jaroslav Kotlán, starosta obce 

1 - 10Další
  
Elektronická úřední deska Obecního úřadu
Obecní úřad Prosetín
Povinně zveřejňované údaje (dle vyhlášky č.442/2006 Sb.)
Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb.
Informace o provozu podatelny
Místní poplatky
Klikací rozpočet obce
Finanční bilance obce
Závěrečný účet obce za rok 2017
Územní plán Obce Prosetín
Změna č.1 ÚP obce
Regulativy Obce Prosetín
Závazná pravidla platná pro výstavbu RD na B1
Strategický plán rozvoje obce - 2. aktualizace
Lesní hospodářský plán obce 2012 - 2021
1 - 15Další