Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Snadné spuštění

Domů
Blog obce Prosetín
listopad 13
Hlášení místního rozhlasu dne 13.11.2018

MUDr. Stanislav Bartošík oznamuje svým pacientům, že ve čtvrtek dne 15.11.2018 bude čerpat dovolenou. Zastupuje MUDr. Irena Prudká ve své ordinaci v Rovečném.

listopad 05
PROKONZULTA - Dražební vyhláška elektronické dražby dobrovolné

​Dražební společnost PROKONZULTA a.s. zveřejňuje dražební vyhlášku elektronické dražby dobrovolné v souladu se zněním zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění.

Bližší informace a znění dražební vyhlášky si můžete stáhnout na elektronické úřední desce nebo na níže uvedených odkazech:

vyvěšení dražební vyhlášky+dodatek

seznam pozemků

listopad 01
Mlékárna Olešnice - nabídka zaměstnání - listopad 2018

Mlékárna Olešnice, tradiční producent mléčných výrobků, hledá do svého týmu zaměstnance na pozice Topič, obsluha chlazení a Strojní údržbář

Nástup možný ihned, bližší informace Z D E

říjen 26
Listopadové plavání - zájezd do Boskovic

Obec Prosetín pořádá zájezd na plavání do bazénu v Boskovicích (bazén je rezervován od 13.00 do 14.00 hodin), který se koná v sobotu dne 10.11.2018. Odjezd autobusu je v 12.00 hod. z Prosetína se zastávkami ve Čtyřech Dvorech a v Brťoví. Poplatek pro místní je 50 Kč, ostatní platí 100 Kč. Přihlásit se můžete v kanceláři OÚ Prosetín nebo na tel. 725 655 800.

Bližší informace zde: Plavání Boskovice

říjen 26
Hlášení místního rozhlasu dne 26.10.2018

1) Pojízdná prodejna z Nového Města na Moravě z vlastní iniciativy zahajuje závoz masa, masných výrobků a uzenin z družstva Agroinvest BobrováPojízdná prodejna bude zajíždět do Brťoví, Čtyř Dvorů a Prosetína a bude prodávat od 31.10. vždy ve středu. Ve Čtyřech Dvorech  proběhne prodej od 12.20 hod., v Brťoví od 12.30 hod a v Prosetíně od 12.40 hod. Objednávky nebo informace můžete telefonovat na tel. 777 577 224. 

2) Římskokatolická farnost v Prosetíně oslaví 280.výročí postavení a posvěcení svého farního kostela. Slavnostní bohoslužba se bude konat v neděli dne 28.října 2018 v 8 hodin. K účasti na této bohoslužbě vás srdečně zve duchovní správa farnosti.

3) Obec Prosetín pořádá zájezd na plavání do bazénu v Boskovicích (bazén je rezervován od 13.00 do 14.00 hodin), který se koná v sobotu dne 10.11.2018. Odjezd autobusu je v 12.00 hod. z Prosetína se zastávkami ve Čtyřech Dvorech a v Brťoví. Poplatek pro místní je 50 Kč, ostatní platí 100 Kč. Přihlásit se můžete v kanceláři OÚ Prosetín nebo na tel. 725 655 800.

4) Obec Prosetín vás zve na ustavující zasedání zastupitelstva Obce Prosetín, které se koná v pátek dne 2.11.2018 od 18 hodin v KD Brťoví.

říjen 26
Pojízdná prodejna maso a uzeniny

Pojízdná prodejna z Nového Města na Moravě z vlastní iniciativy zahajuje závoz masa, masných výrobků a uzenin ​z družstva Agroinvest BobrováPojízdná prodejna bude zajíždět do Brťoví, Čtyř Dvorů a Prosetína a bude prodávat od 31.10. vždy ve středu. Ve Čtyřech Dvorech  proběhne prodej od 12.20 hod., v Brťoví od 12.30 hod a v Prosetíně od 12.40 hod. Objednávky nebo informace můžete telefonovat na tel. 777 577 224. 

říjen 24
Oprava místní komunikace

​Ve druhé polovině letošního roku proběhla oprava druhé části účelové komunikace v Prosetíně -  zbývající části cesty k Pijavičáku. Opravu provedla firma SWIETELSKY stavební s.r.o., Chrudim, která práce provedla opět na výbornou a obec Prosetín má díky těmto opravám celou místní komunikaci opravenou a lépe sjízdnou. Plocha opravené komunikace je cca 1779 m2, což je přibližně 580 m délky komunikace. 

Tato oprava proběhla za finanční podpory Kraje Vysočina z Programu obnovy venkova Vysočiny 2018.

říjen 24
Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Prosetín

Obecní úřad Prosetín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Prosetín, svolaného starostou obce Jiřím Drbuškem, v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

Brťoví – KD (bývalá škola)

Doba konání:

2. listopadu 2018 od 18:00 hodin

Navržený
program:

1)       Zahájení

2)       Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. (1) zákona o obcích) a zapisovatele

3)       Složení slibu člena zastupitelstva obce Prosetín (§ 69 odst. 2 zákona o obcích)

4)       Schválení programu jednání

 

říjen 23
Hlášení místního rozhlasu dne 23.10.2018

​1) Římskokatolická farnost v Prosetíně oslaví 280.výročí postavení a posvěcení svého farního kostela. Slavnostní bohoslužba se bude konat v neděli dne 28.října 2018 v 8 hodin. K účasti na této bohoslužbě vás srdečně zve duchovní správa farnosti.

2) MUDr. Stanislav Bartošík oznamuje svým pacientům, že v pátek dne 26.10.2018 bude čerpat dovolenou. Zastupuje MUDr. Irena Prudká ve své ordinaci v Rovečném.

říjen 19
Oznámení o záměru svolat ustavující zasedání ZO

Oznamuji, že ustavující zasedání Zastupitelstva obce Prosetín plánuji svolat po konzultaci s vítězem voleb na pátek  2.11.2018 od 18:00 hodin.

Zasedání se uskuteční v KD Brťoví.

Jiří Drbušek

1 - 10Další
  
Elektronická úřední deska Obecního úřadu
Obecní úřad Prosetín
Povinně zveřejňované údaje (dle vyhlášky č.442/2006 Sb.)
Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb.
Informace o provozu podatelny
Místní poplatky
Klikací rozpočet obce
Finanční bilance obce
Závěrečný účet obce za rok 2017
Územní plán Obce Prosetín
Změna č.1 ÚP obce
Regulativy Obce Prosetín
Závazná pravidla platná pro výstavbu RD na B1
Strategický plán rozvoje obce - 2. aktualizace
Lesní hospodářský plán obce 2012 - 2021
1 - 15Další