Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Snadné spuštění

Domů
Blog obce Prosetín
srpen 22
Drůbežárna Mírovka v srpnu

Drůbežárna Mírovka bude v úterý dne 29.8.2017 prodávat chovné kuřice červené, černé a bílé, stáří 19.-22.týdnů, cena 170-180 kč za kus. Prodej se uskuteční v Prosetíně na návsi v 10.15 hod. a v Brťoví u zastávky v 10.40 hod.

 bližší informace:  Mírovka prodej srpen

srpen 21
Správná čtyřka na Safari

​OPS Prosetín zve všechny malé i velké na rozloučení s prázdninami se "Správnou čtyřkou". Animační program pro děti s návštěvou Safari proběhne v neděli dne 27.8.2017 od 14 do 16 hodin na sokolském hřišti v Prosetíně. Vstupné je dobrovolné a občerstvení je zajištěno. Přijďte si zasoutěžit a pobavit se mezi všemi !!

Pozvánka na Loučení s prázdninami

srpen 18
Volby do PS 2017

V souladu s ustanovením § 14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů

s t a n o v u j i

pro volby do Poslanecké sněmovny konané ve dnech 20. a 21. října 2017 minimální počet členů okrskové volební komise takto:

​Okrskové volební komise pro volební okrsky č. 1,  2 a 3  ​

pro volby do Poslanecké sněmovny jsou čtyřčlenné.

                                                                            ​Jiří Drbušek, starosta obce​

srpen 18
Informace o konání zasedání zastupitelstva dne 25.8.2017

Obecní úřad Prosetín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva Obce Prosetín, svolaného starostou obce Jiřím Drbuškem  v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

Prosetín – OÚ

Doba konání:

25. srpna 2017 od 20:00 hodin

Navržený 
program:

1)        Zahájení

2)        Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. (1) zákona o obcích) a zapisovatele

3)        Schválení programu jednání

4)        Schvalovací část jednání

a)        Rozpočtové opatření č. ROP-03/2017 (materiál ZO-01/25082017)

d)        Projednání žádostí, stížností a petic (materiál ZO-02/25082017)

5)        Informace o činnosti výborů zřízených zastupitelstvem obce

6)        Rozprava členů zastupitelstva​

7)        Diskuse

8)        Závěr

srpen 10
Hlášení místního rozhlasu dne 10.8.2017

​1) ZDV Mrákotín bude v pátek dne 11.8. prodávat chlazené krůty a kuřata celé i porcované, prodej se uskuteční v Prosetíně u autobusové zastávky ve 12.40 hod. a ve Čtyřech Dvorech ve 13 hod.

2) Prosetínské hřbitovy, z.s. - Vás srdečně zvou na sečení a úklid trávy na dolním hřbitově.  Začátek brigády je v pátek 11. srpna 2017 v 18 hodin.

3) Drůbežárna Prace bude v úterý dne 15.8. ve 14 hod. u autobusové zastávky v Prosetíně prodávat kuřice všech barev, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks, jatečné kachny (3-3,5 kg) v ceně 190 Kč/ks, brojlerová káčata, husokačeny, krůty, brojlerová kuřata, krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále budou vykupovat králičí kůže v ceně 5 Kč/ks.

srpen 02
Dovolená lékaře v srpnu

​MUDr. Stanislav Bartošík oznamuje svým pacientům, že v době od 4. do 10.8.2017 bude mít dovolenou. Zastupuje MUDr. Irena Prudká ve svých ordinacích ve Víře a v Rovečném.

červenec 20
Drůbežárna Prace

Drůbežárna Prace bude ve středu dne 26.7.  ve 14:00 hod. u autobusové zastávky v Prosetíně prodávat kuřice všech barev - 170 Kč/ks, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks, jatečné kachny (3-3,5kg) - 190kč /ks, brojlerová káčata,  husokačeny, krůty, brojlerová kuřata a krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak budou vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.​

červenec 20
Pravidla rady o poskytnutí jednorázového příspěvku

​Rada obce na svém zasedání schválila Pravidla o poskytování jednorázového finančního příspěvku na nákup regulátoru tlaku. Tato Pravidla byla předjednána na zasedání zastupitelstva obce a dále projednána na jednání rady Obce Prosetín dne 15. 5. 2017 a schválena usnesením č. RO-02/15052017.

Žadatel musí být vlastníkem (majitelem) vodovodní přípojky na vodovodním řadu Čtyři Dvory, který je v majetku obce.

Žádost musí být podána nejpozději do 13. 11. 2017.

Znění, bližší podmínky včetně žádosti si můžete stáhnout zde: Pravidla Rady obce PR-01_2017

červenec 20
Dovolená v červenci 2017

​Obecní úřad Prosetín oznamuje občanům, že z důvodu dovolené bude uzavřen 

v týdnu od 24. do 28. července 2017. 

děkujeme za pochopení.

červenec 20
Polní cesta C1 v Prosetíně - nová výstavba

Dne 1.6.2017 proběhlo předání staveniště na výstavbu polní cesty C1 v k.ú. Prosetín (cesta k bývalé vápence). Dojde ke zpevnění povrchu silnice, včetně odvodnění a výsadby doprovodné zeleně.

Investor:   Státní pozemkový úřad, Praha, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:   firma PORR a.s., Jihlava.​ 
1 - 10Další
  
Elektronická úřední deska Obecního úřadu
Obecní úřad Prosetín
Povinně zveřejňované údaje (dle vyhlášky č.442/2006 Sb.)
Klikací rozpočet obce
Územní plán Obce Prosetín
Změna č.1 ÚP obce
Regulativy Obce Prosetín
Závazná pravidla platná pro výstavbu RD na B1
Strategický plán rozvoje obce - 2. aktualizace
Lesní hospodářský plán obce 2012 - 2021
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016
GObec - mapový portál obce
Geoportal
Nahlížení do KN
Profil zadavatele veřejných zakázek
1 - 15Další