Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Snadné spuštění

Domů
Blog obce Prosetín
září 20
EON - přerušení dodávky el.energie dne 8.10.2018

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 08.10.2018 od 07:30 do 14:45​ hodin v Prosetíně, lokalita Valcha, č.p. 47.

 Viz Oznámení společnosti EON

září 14
Očkování proti chřipce v roce 2018

MUDr.Stanislav Bartošík​ oznamuje, že ode dneška, tj.pátek 14.9.2018 již provádí pravidelné očkování proti chřipce jako každoročně.

Pro pacienty nad 65 let je zdarma. Zdarma je také pro pacienty v léčenými nemocemi dle vyhlášky.

V případě zájmu zavolejte nebo se dostav​te přímo do ordinace.

září 13
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí​

Starosta obce Prosetín v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva obce Prosetín se uskuteční v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb:

- ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost umístěná ve společenské místnosti (bývalá pošta) v budově OÚ Prosetín, Prosetín č.34, 592 64 Prosetín pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Prosetín, m.č. Prosetín.

- ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost umístěná ve společenské místnosti KD Brťoví, Brťoví č.34, 593 01, pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Prosetín, m.č. Brťoví,

- ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost umístěná v zasedací místnosti kulturního domu, Čtyři Dvory ev. č. 2, 593 01, pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Prosetín, m.č. Čtyři Dvory a pro voliče s trvalým pobytem v obci Prosetín, m.č. Prosetín č.p. 49, 52, 55, 57, 63.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu a vložení hlasovacích lístků do úřední obálky.

                                                                                             Jiří Drbušek 

                                                                                             starosta obce​

září 13
Pozvánka na zájezd

Prosetínské hřbitovy z.s. Vás srdečně zvou v pátek 28.9. 2018 na zájezd do Bechyně a na nejkrásnější hřbitov v České republice. Informace a přihlášky u Ladislava Kince, tel. 606948970.​

září 07
Informace o konání zasedání zastupitelstva dne 14.9.2018

Obecní úřad Prosetín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Prosetín, svolaného starostou obce Jiřím Drbuškem, v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

Prosetín – kancelář (bývalá pošta)

Doba konání:

14. září 2018 od 19:00 hodin

Navržený
program:

1)       Zahájení

2)       Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. (1) zákona o obcích) a zapisovatele.

3)       Schválení programu jednání

4)       Schvalovací část jednání

a)        Územní plán obce Prosetín (materiál ZO-01/14092018)

b)       Revokace usnesení (materiál ZO-02/14092018)

c)        Projednání žádostí, stížností a petic (materiál ZO-03/14092018)

5)       Informace o činnosti výborů zřízených zastupitelstvem obce

6)       Rozprava členů zastupitelstva

7)       Diskuse

8)       Závěr

září 07
Hlášení místního rozhlasu dne 7.9.2018

1) Drůbežárna Prace bude v sobotu  dne 8.9.2018 ve 14:00 hod. u autobusové zastávky v Prosetíně prodávat kuřice a kohouty různých barev, roční slepice, brojlerová kuřata, káčata, jatečné kachny o váze 3,5-4 kg za 200 Kč, dále pak krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále budou vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.

srpen 31
Hlášení místního rozhlasu dne 31.8.2018

1) Obec Prosetín vás zve na promítání v rámci mikroregionální akce Putovní letní kino. V pátek dne 31.8. proběhne třetí promítání pohádky s názvem Čertoviny. Začátek letního kina je při setmění, cca ve 20.00 hodin a promítání proběhne za příznivého počasí v prostorách mezi budovou školy a sokolským hřištěm. Vstupné je dobrovolné.

2) SDH Nedvědice a SkasaN zve všechny v neděli dne 2.9.2018 na III.ročník na akci s názvem "Den s hasiči v Nedvědici". Program začíná od 13 hod u rybníka a koná se za každého počasí, vstupné dobrovolné.

3) Oznámení ředitelství ZŠ a MŠ ve Štěpánově nad Svratkou k zahájení nového školního roku: Školní rok 2018/2019 bude slavnostně zahájen v pondělí dne 3. září 2018. V 7,20 hod. budou přivítáni žáci 2. až 9. ročníku před budovou školy. Poté v 8,00 hod. uvítáme v budově školy žáky 1. ročníku a jejich rodiče. Dále oznamují, že zahájení provozu mateřské školy je v pondělí dne 3. září od 6,30 hod. a provoz školní družiny začíná od úterý dne 4. 9. 2018.

​4) Ředitelství ZŠ Prosetín a MŠ Prosetín oznamuje, že začátek školního roku 2018/2019 bude pro žáky ZŠ zahájen v pondělí 3. září 2018 v 8:00 v prostorách školní družiny. Po krátkém uvítání přivítáme prvňáčka ve třídě, poté budou moci odejít všichni domů. Zahájení celodenního provozu Mateřské školky Prosetín je také od pondělí dne 3.9.2018 od 6.30 hod.​

srpen 31
Zahájení školního roku v prosetínské škole

​Ředitelství ZŠ Prosetín a MŠ Prosetín, Prosetín 70, oznamuje, že začátek školního roku 2018/2019 bude pro žáky ZŠ zahájen

v pondělí 3. září 2018 v 8:00 v prostorách školní družiny.

 Po krátkém uvítání přivítáme prvňáčka ve třídě, poté budou moci odejít všichni domů.

Zahájení celodenního provozu Mateřské školky Prosetín je také od pondělí dne 3.9.2018 od 6.30 hod.

Více Z D E 


srpen 31
Zahájení školního roku v ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou
 

Oznámení ředitelství ZŠ a MŠ ve Štěpánově nad Svratkou k zahájení nového školního roku:

Školní rok 2018/2019 bude slavnostně zahájen v pondělí dne 3. září 2018. V 7,20 hod. budou přivítáni žáci 2. až 9. ročníku před budovou školy. Poté v 8,00 hod. uvítáme v budově školy žáky 1. ročníku a jejich rodiče.

Dále oznamujeme, že zahájení provozu mateřské školy je v pondělí dne 3. září od 6,30 hod. a provoz školní družiny začíná od úterý dne 4. 9. 2018.

srpen 30
Promítání letního kina

Obec Prosetín vás zve na promítání v rámci mikroregionální akce Putovní letní kino. V pátek dne 31.8. proběhne třetí promítání pohádky s názvem Čertoviny. Začátek letního kina je při setmění, cca ve 20.00 hodin a promítání proběhne za příznivého počasí v prostorách mezi budovou školy a sokolským hřištěm. Vstupné je dobrovolné.

Pozvánka Letní kino v srpnu

1 - 10Další
  
Elektronická úřední deska Obecního úřadu
Obecní úřad Prosetín
Povinně zveřejňované údaje (dle vyhlášky č.442/2006 Sb.)
Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb.
Informace o provozu podatelny
Místní poplatky
Klikací rozpočet obce
Finanční bilance obce
Závěrečný účet obce za rok 2017
Územní plán Obce Prosetín
Změna č.1 ÚP obce
Regulativy Obce Prosetín
Závazná pravidla platná pro výstavbu RD na B1
Strategický plán rozvoje obce - 2. aktualizace
Lesní hospodářský plán obce 2012 - 2021
1 - 15Další