Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Snadné spuštění

Domů
Blog obce Prosetín
červen 18
Hlášení místního rozhlasu dne 20.6.2018

1) Obecní úřad Prosetín oznamuje občanům, že od 19. 6. do 29. 6. 2018 bude kancelář z důvodu dovolené pro veřejnost uzavřena. Pokladna bude otevřena: v pondělí od 14.00 do 17.30 hod a ve čtvrtek od 8.00 do 11.30 hod.

2) ​I letos začala v obcích Mikroregionu Bystřicko mikroregionální akce Putovní letní kino, které se Obec Prosetín taktéž účastní. Ve dnech pátek 22.6. a sobota 23.6.2018 proběhne promítání filmů s názvem Špunti na vodě a Odvážná Vaiana:Legenda o konci světa. Začátek letního kina je vždy při setmění, cca v 21.00 hodin a promítání proběhne stejně jako vloni v prostorách mezi budovou školy a sokolským hřištěm. Vstupné je dobrovolné.

3) Obec Prosetín oznamuje občanům, že jsou vybírány poplatky za komunální odpad a psy za rok 2018. Poplatek za komunální odpad za občana činí 400 Kč za rok, poplatek za psa činí 100 Kč za rok a poplatek za komunální odpad za rekreační objekt je 500Kč. Všechny tyto poplatky jsou splatné do 30.6.2018. 

4) SDH Brťoví zve všechny občany v sobotu dne 23.června na oslavu 120. výročí založení sboru a Sraz rodáků obce. Program začíná ve 13.30 hod okrskovou soutěží v požárním sportu, dále v 17.30 hod. slavnostním nástupem sborů a od 18 hod. bude pokračovat taneční zábavou. K poslechu a tanci hrají DJ Tronik a skupina Jásalka. K občerstvení bude pestrá kuchyně. Večer ve 21.30 hod proběhne losování vstupenek, kde hlavní cenou je myčka nádobí Whirpool v hodnotě 17.990 Kč.

červen 15
Dovolená červen 2018

Obecní úřad Prosetín oznamuje občanům, že od 19. 6. do 29. 6. 2018 bude kancelář z důvodu dovolené pro veřejnost uzavřena.

Pokladna bude otevřena:

v pondělí od 14.00 do 17.30 hod

ve čtvrtek od 8.00 do 11.30 hod

Děkujeme za pochopení.

červen 15
Štěkule 2018

​Městys Štěpánov nad Svratkou zve naše občany na akce pořádané v rámci špánovského kulturního léta Štěkule 2018. 

Podrobný program si můžete stáhnout zde: ŠTĚKULE 2018


červen 15
Letní kino 2018 v Prosetíně

​I letos začala v obcích Mikroregionu Bystřicko mikroregionální akce Putovní letní kino, které se Obec Prosetín taktéž účastní. 

Ve dnech pátek 22.6. a sobota 23.6.2018 proběhne promítání filmů s názvem Špunti na vodě a Odvážná Vaiana:Legenda o konci světa. Začátek letního kina je vždy po setmění, cca v 21.30 hodin a promítání proběhne stejně jako vloni v prostorách mezi budovou školy a sokolským hřištěm. Vstupné je dobrovolné.

Plakátek si můžete stáhnout zde: Letní kino_2018_červen

červen 13
Hlášení místního rozhlasu dne 13.6.2018

​1) MUDr. Stanislav Bartošík oznamuje svým pacientům, že ve středu dne 4.7. 2018 nebude ordinovat v ordinaci v Prosetíně z důvodu dovolené. Zastupuje MUDr. Irena Prudká v ordinacích ve Víře a v Rovečném.

2) Obec Prosetín oznamuje občanům, že jsou vybírány poplatky za komunální odpad a psy za rok 2018. Poplatek za komunální odpad za občana činí 400 Kč za rok, poplatek za psa činí 100 Kč za rok a poplatek za komunální odpad za rekreační objekt je 500Kč. Všechny tyto poplatky jsou splatné do 30.6.2018. 

Dále Obec Prosetín oznamuje, že v pátek dne 15.6.2018 od 19 hod. na OÚ v Prosetíně se koná zasedání zastupitelstva obce.

3) Drůbežárna Prace bude v sobotu dne 16.6.2018 ve 14.00 hod. u autobusové zastávky v Prosetíně prodávat kuřice a kohouty různých barev, roční slepice, krůty, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny, krmivo pro drůbež a králíky a vitamínové doplňky. Dále budou vykupovat králičí kožky v ceně 10 Kč za kus.

červen 08
Informace o konání zasedání zastupitelstva dne 15.6.2018

Obecní úřad Prosetín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Prosetín, svolaného starostou obce Jiřím Drbuškem  v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:
 
Prosetín - kancelář (bývalá pošta)
Doba konání:
 
15. června 2018 od 19:00 hodin
Navržený 
program:
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. (1) zákona o obcích) a zapisovatele.
3)      Schválení programu jednání
4)      Schvalovací část jednání
a)     Závěrečný účet obce Prosetín za rok 2017 (materiál ZO-01/15062018)
​b)     Územní plán obce Prosetín (materiál ZO-02/15062018)
​c)      Smlouva o zpracování žádosti o dotaci, zajištění organizace výběrového řízení a poskytování dotačního managementu (materiál ZO-03/15062018)
d)   Projednání žádostí, stížností a petic (materiál ZO-04/15062018)
5)      Informace o činnosti výborů zřízených zastupitelstvem obce
6)      Rozprava členů zastupitelstva
7)      Diskuse
8)      Závěr

V Prosetíně dne 8.6.2018


                                 Jiří Drbušek,    starosta​

květen 31
Upozornění pro občany - extrémní sucho 2018

Dle zjištění provozovatele obecního vodovodu došlo z důvodu extrémního sucha k poklesu hladiny spodní vody u obecního vrtu, ze kterého je čerpána voda pro obecní vodovod. V této souvislosti vydává Obecní úřad v Prosetíně doporučení k omezení a šetření s vodou z důvodu horkého a suchého počasí.

Obecní úřad jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 105 odst. 1 vodního zákona může bez náhrady upravit, omezit, popř. zakázat, vyžaduje-li to veřejný zájem, na nezbytně nutnou dobu obecné užívání povrchových vod postupem podle ustanovení § 6 odst. 4 vodního zákona.

Vzhledem k další nepříznivé prognóze vývoje klimatické situace, Vás žádáme a doporučujeme dodržování těchto pravidel šetření s vodou:

- omezení spotřeby vody v domácnostech

- omezení zalévání zeleninovýcch záhonů

- zákaz zalévání trávníků

- zákaz napouštění bazénů

- zákaz mytí vozidel apod.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

květen 31
Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitelka/ředitel příspěvkové organizace

Rada obce Prosetín ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace,

Požadavky:

- předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,

- znalost školské problematiky a předpisů,

- organizační a řídící schopnosti.

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti a přílohy:

- jméno, příjmení, tituly, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis,

- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení),

- doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení,

- strukturovaný profesní životopis,

- písemnou podrobnou koncepci rozvoje školy do roku 2024,

- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

- originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců),

- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.


Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele/ky: 1. 8. 2018. Přihlášky doručte v zalepené obálce s označením „Konkurz ZŠ – neotvírat“, podle zadané přihlášky a adresou odesílatele na adresu: Obecní úřad Prosetín, Prosetín 34, 592 64 Prosetín v termínu do 31.5. 2018 do 14.00 hodin.​

květen 23
Nabídka volných pracovních míst

​Firma EUROKOV, s.r.o., výrobní závod Kunštát, přijme pracovníky pro obsluhu obráběcích CNC strojů. Jedná se o třísměnný provoz v pracovním týdnu, nástupní plat 22.000 Kč, po zaškolení cca za měsíc 25.000 Kč, dle zručnosti navýšení na 27.000 Kč, obědy a večeře zdarma, včetně praní pracovních oděvů a jejich týdenní výměna. Zaměstnání nabízíme v moderním závodu, v letních měsících klimatizace pracovních prostor. Informace na tel. 602 709 080.

květen 23
Pozvánka do Víru - květen 2018

Jiskra Vír a obec Vír zve všechny v sobotu 26.5.2018 do Víru ke kulturnímu domu, kde od 9,30 hod. proběhne Dětský den plný her a soutěží o sladké odměny a párek v rohlíku s limonádou. Pro děti budou připraveny hry, soutěže a pro ty nejmenší z d a r m a skákací hrad. Děti se mohou přihlásit do Horolezeckého oddílu​.

Odpoledne ve 14,30 hod. odstartuje 14. ročník horského běhu „Bystřickem kolem Vírské přehrady“. Pro příchozí je pak připraven běh na 4 km „Přes přehradu“. Pro všechny, kteří chtějí sportovat, je start ve 14,45 hod. Od 11,00 hod. bude zahájen prodej lístků do tradiční tomboly. 

Během celého dne pro vás  pořadatelé, kteří vás na akci co nejsrdečněji zvou, připravili bohaté občerstvení !!

Pozvánka na sportovní den ve Víru: Vírský den

1 - 10Další
  
Elektronická úřední deska Obecního úřadu
Obecní úřad Prosetín
Povinně zveřejňované údaje (dle vyhlášky č.442/2006 Sb.)
Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb.
Informace o provozu podatelny
Klikací rozpočet obce
Finanční bilance obce
Územní plán Obce Prosetín
Změna č.1 ÚP obce
Regulativy Obce Prosetín
Závazná pravidla platná pro výstavbu RD na B1
Strategický plán rozvoje obce - 2. aktualizace
Lesní hospodářský plán obce 2012 - 2021
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016
GObec - mapový portál obce
1 - 15Další