Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Snadné spuštění

Domů
Blog obce Prosetín
říjen 05
Hlášení místního rozhlasu dne 5.10.2017

1) ​Obec Prosetín vás srdečně zve na setkání s návrhářkou Ilonou Ostrou, která navrhuje a šije oblečení pro tanečníky pořadu Star Dance. Budete moci si prohlédnout ušité oblečení, fotografie a třeba se zeptat na zajímavosti ze zákulisí pořadu. Beseda proběhne v neděli dne 8.10.2017 od 15 hodin v budově prosetínské školy, vstupné je dobrovolné.

2) Drůbežárna Prace bude v sobotu dne 7.10.2017 ve 13:15 hod. u autobusové zastávky v Prosetíně prodávat červené kuřice - 190 Kč/ks, roční slepice - 90 Kč/ks, jatečné kachny o váze 3-3,5 kg -190 Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak budou vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.

3) OPS Prosetín vydala pro rok 2018 stolní kalendář a knížku s kresbami místních památek. Kalendář i knížka je k prodeji v kanceláři OÚ Prosetín za 50 Kč a 80 Kč.​

říjen 05
Beseda s Ilonou Ostrou

​Obec Prosetín vás srdečně zve na setkání s návrhářkou Ilonou Ostrou, která navrhuje a šije oblečení pro tanečníky pořadu Star Dance. Budete moci si prohlédnout ušité oblečení, fotografie a třeba se zeptat na zajímavosti ze zákulisí pořadu.

Beseda proběhne v neděli dne 8.10.2017 od 15 hodin v budově prosetínské školy, vstupné je dobrovolné.

Pozvánku si můžete stáhnout zde: Setkání s Ilonou Ostrou

říjen 04
Informace k volbám do PS 2017

Starosta obce Prosetín podle § 15 odst.1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb:

- ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost umístěná v družině v budově ZŠ Prosetín a MŠ Prosetín, Prosetín č.70, 592 64 Prosetín pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Prosetín, m.č. Prosetín.

- ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost umístěná ve společenské místnosti KD Brťoví,
Brťoví č.34, 593 01
, pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Prosetín, m.č. Brťoví,

- ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost umístěná v zasedací místnosti kulturního domu,
Čtyři Dvory ev. č. 2, 593 01
, pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Prosetín, m.č. Čtyři Dvory a pro voliče s trvalým pobytem v obci Prosetín č.p.49, 52, 55, 57, 63.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu hlasovacích lístků.

                                                                            Ing. Jiří Drbušek, starosta obce​

říjen 02
Volby do Poslanecké sněmovny 2017

Ve dnech 20. a 21. října 2017 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny ČR.​

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu v Prosetíně nebo v m.č. Brťoví a Čtyři Dvory, vydá Obecní úřad Prosetín na jeho žádost voličský průkaz. S tímto průkazem může volit v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Žádost lze podat dvěma způsoby:

  1. osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť Obecní úřad Prosetín o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam. O vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 16:00 hodin.
  2. podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017 do 16:00 hodin, Obecnímu úřadu Prosetín. Pro písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář (vzor žádosti je možné stáhnout na webových stránkách Obce Prosetín níže).

    Podání může být učiněno v této formě:

    • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče

    • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

Obecní úřad Prosetín voličský průkaz, nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát a volič nebude moci volit.

O vydání voličského průkazu může volič s trvalým pobytem v Prosetíně nebo v m.č. Brťoví a Čtyři Dvory žádat v úředních hodinách na Obecním úřadu Prosetín (Prosetín č.34).

Písemná podání se dle výše uvedených podmínek zasílají na adresu: Obecní úřad Prosetín, Prosetín č.34, 592 64 Prosetín nebo na ID datové schránky: bnpb2yu.

Žádost si můžete stáhnout zde: Žádost o vydání voličského průkazu - PS Parlamentu ČR.doc

září 22
Lesy ČR - výběrové řízení

​Společnost Lesy ČR zveřejňuje informace o výběrovém řízení na prodej spoluvlastnického podílu 1/4 pozemku parc.č. 210 v k.ú. Brťoví.

Bližší informace si můžete stáhnout Z D E

září 21
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - CODES CZ

Na základě žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, uveřejňuje Obec Prosetín tuto poskytnutou informaci:

Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999Sb.

září 20
Knihovna - změna otevírací doby

​Paní knihovnice upozorňuje své čtenáře na změnu otevírací doby. Zítra dne 21.9.2017 bude knihovna otevřena od 15.30 do 17 hodin a příští týden místo čtvrtku 28.9.2017 (státní svátek) bude knihovna otevřena v pátek dne 29.9.2017 od 15 do 17 hodin.

V knihovně je také nová zásilka knih z Výpůjčního fondu ze Žďáru nad Sázavou, přijďte si vybrat tu, co je pro Vás nejzajímavější! Paní knihovnice se těší na Vaši návštěvu.

září 20
Netříděné brambory - prodej

​VSP Group, a.s. Olešnice oznamuje prodej netříděných konzumních brambor do vlastních obalů nebo volně ložených, cena 4 Kč za 1 kg. Prodej se uskuteční v bramborárně v Rozsíčce a to pouze ve dnech 28. a 29.9.2017. 

Bližsí informace si můžete přečíst Z D E

září 20
Výlov rybníka

​Firma OK Group a.s. srdečně zve všechny na výlov dolního louckého rybníka, který se uskuteční dne 30. 9.2017 od 10.00 hodin do 14.00 hodin. Každý si může zakoupit kapříky, třeba už i na vánoční stůl. Občerstvení je zajištěno.

Viz pozvánka na Výlov rybníka

září 19
MUDr. Stanislav Bartošík - dovolená

MUDr. Stanislav Bartošík upozorňuje své pacienty, že ve středu 20.9. a ve čtvrtek 21.9. bude čerpat dovolenou. Zastupuje MUDr. Irena Prudká ve svých ordinacích ve Víře a v Rovečném. Gynekologická ambulance ze středy 20.9. bude přesunuta na pátek dne 22.9. od 12.00 do 15.00 hod. Děkujeme za pochopení

 
1 - 10Další
  
Elektronická úřední deska Obecního úřadu
Obecní úřad Prosetín
Povinně zveřejňované údaje (dle vyhlášky č.442/2006 Sb.)
Klikací rozpočet obce
Finanční bilance obce
Územní plán Obce Prosetín
Změna č.1 ÚP obce
Regulativy Obce Prosetín
Závazná pravidla platná pro výstavbu RD na B1
Strategický plán rozvoje obce - 2. aktualizace
Lesní hospodářský plán obce 2012 - 2021
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016
GObec - mapový portál obce
Geoportal
Nahlížení do KN
1 - 15Další