Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Snadné spuštění

  
Text
Přílohy
  
  
(dle vyhlášky č.442/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
1. Oficiální název: Obec Prosetín, Obecní úřad Prosetín
 
2. Důvod a způsob založení
 
Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
 
3. Organizační struktura
 
            - Směrnice č. OS-03/2011, Organizační řád Obecního úřadu Prosetín
 
            - Seznam organizací:
 
                        1. Místní knihovna
 
                        2. JPO Prosetín
 
                        3. JPO Brťoví
 
                        4. JPO Čtyři Dvory
 
                        5. Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín, příspěvková organizace
 
4. Kontaktní spojení
 
·         Kontaktní poštovní adresa úřadu: Prosetín č.34, 592 64 Prosetín
 
·         Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Prosetín č.34, 592 64 Prosetín
 
·         Úřední hodiny: Pondělí a středa 14:00 – 17:30, čtvrtek 7:30 – 11:00
 
·         Telefon: 516 463 323
 
·         Fax: Neuvedeno
 
·         Oficiální www stránka: http://www.prosetin.cz
 
·         Podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu): podatelna@prosetin.cz
 
·         Podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem: podatelna@prosetin.cz
 
·         WWW elektronická podatelna: Neuvedeno
 
·         Další elektronické adresy: obecni.urad@prosetin.cz
 
·         ID ISDS: bpnb2yu
 
·         Elektronická úřední deska: http://prosetin.imunis.cz/edeska/
 
 
 
5. Případné platby můžete poukázat na účet:
 
161743390/0300 (ČSOB, a.s.)
 
Platby místních poplatků, fakturace
 
6. IČO: 00295167
 
7. DIČ: obec není plátce DPH
 
8. Dokumenty
 
         8.1     Seznamy hlavních dokumentů
 
 
         8.2     Rozpočet v tomto a předchozím roce
 
 
 
 
9. Žádosti o informace
 
E-mail obecního úřadu, viz. kontaktní spojení, formulář žádosti
 
 
 
10. Příjem žádostí a dalších podání
 
Viz. položka 4 Kontaktní spojení.
 
 
 
11. Opravné prostředky
 
Neuvedeno.
 
 
 
12. Formuláře
 
Veškeré potřebné formuláře jsou na vyžádání k dispozici v kanceláři OÚ Prosetín.
 
 
 
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situacích
 
Informace o řešení životní situace Vám budou poskytnuty v kanceláři Obecního úřadu Prosetín.
 
Informace jsou také k dispozici na www stránkách Kraje Vysočina, dále řešení životních situací - Portál GOV
 
 
 
14. Nejdůležitější předpisy
 
  1. Nejdůležitější používané předpisy:
   • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
   • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
   • Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  2. Vydané právní předpisy:
   http://www.prosetin.info/intranet/ozv
   http://www.prosetin.info/intranet/smernice
   http://www.prosetin.info/intranet/narizeni
   http://www.prosetin.info/intranet/verejne_vyhlasky
 
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
 
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací – viz odkaz Směrnice obce
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - neuvedeno
 
16. Licenční smlouvy
 
            1. Vzory licenčních smluv - nerelevantní
 
            2. Výhradní licence - nerelevantní
 
 
 
17. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
  

​Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů na OÚ v Prosetíně najdete zde.

  

​Obecní úřad Prosetín oznamuje, že zavádí novou službu pro občany. Obecní úřad Prosetín bude od 1.1.2012 občanům, kteří o službu projeví zájem, bezplatně zasílat do jejich e-mailových schránek ektronickou verzi zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce ve formátu PDF.

 

Máte-li o tuto službu zájem, odešlete ze své e-mailové schránky na adresu podatelna@prosetin.cz následující žádost:
"Žádám o zasílání elektronické verze zápisu ze zasedání ZO Prosetín.
Jméno a Příjmeni"

 

 
Výpisy usnesení Zastupitelstva obce a Rady obce bude OÚ Prosetín zveřejňovat na elektronické úřední desce obce.

 

  

Zastupitelstvo Obce Prosetín schvaluje usnesením č. ZO-03/09122016 sazby vodného za pitnou vodu a za služby s jejím dodáním spojené od 1.1.2017 takto:

- pevná složka:       1) do profilu 5/4“ včetně 450 Kč

                               2) do profilu 6/4“ včetně 900 Kč

                               3) do profilu 2“ včetně 1800 Kč

- pohyblivá složka:  za 1 m3 odebrané pitné vody 35 Kč.

 

  

Dle schválených OZV-02-2012 "O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci", OZV-03-2012 "O místním poplatku ze psů" a OZV-04-2012 "O místním poplatku za rekreační nebo lázeňský pobyt na území obce Prosetín" stanovuje zastupitelstvo Obce Prosetín poplatek ze psů, poplatek za lázeňský či rekreační pobyt a poplatek za provoz systému shromažďování​, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Sazba poplatku ze psů je 100,- Kč za každého psa staršího 3 měsíců.

Sazba poplatku za komunální odpad je 400,-Kč za osobu trvale bydlící v obci Prosetín a 500,-Kč za rekreační objekt ležící na k.ú. celé obce, kde není trvale hlášena žádná fyzická osoba.

Poplatky jsou splatné do 30.6.2017 buď hotově na pokladně Obce Prosetín v úředních hodinách nebo převodem na účet obce č.161743390/0300 s uvedením identifikace plátce a poplatku.

Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt je za osobu a každý i započatý den pobytu 15,-Kč.

Poplatek za pobyt je splatný do 31.12.2017.

  

Obec Prosetín uplatňuje od 1.1.2016 na veřejných pohřebištích:

cenu služeb hřbitovních poskytovaných v souvislosti s pronájmem a užíváním pozemku na hrobové na veřejném pohřebišti​ ve výši 60 Kč za hrobové místo a rok 

- cenu nájmu za hrobové místo ve výši 1 Kč/hrobové místo/rok

Kalkulace ceny​

  

Podle ustanovení § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se zveřejňuje schválený Rozpočet Obce Prosetín na rok 2018.

Rozpočet Obce Prosetín na rok 2018 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 27. 10. 2017 usnesením ZO-06/27102017. Schválený Rozpočet Obce Prosetín na rok 2018 je zveřejněn na internetových stránkách Obce Prosetín v sekci „Obecní úřad Prosetín“, podsekci „Rozpočtové výhledy a rozpočty“, části „Rok 2018“
 
Rozpočet Obce Prosetín na rok 2018 je k dispozici k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadě Prosetín, Prosetín 34, 592 64 Prosetín.
  

Podle ustanovení § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se zveřejňuje schválený Rozpočet Obce Prosetín na rok 2018.

Rozpočet Obce Prosetín na rok 2018 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 27. 10. 2017 usnesením ZO-06/27102017.
Schválený Rozpočet Obce Prosetín na rok 2018 je zveřejněn na internetových stránkách Obce Prosetín v sekci „Obecní úřad Prosetín“, podsekci „Rozpočtové výhledy a rozpočty“, části „Rok 2018“
 
Rozpočet Obce Prosetín na rok 2018 je k dispozici k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadě Prosetín, Prosetín 34, 592 64 Prosetín.
  

​Obec Prosetín vydala dne 6.11.2015 Nařízení obce č.NO-01/2015​ Řád veřejného pohřebiště.

 

Řád upravuje provoz veřejných pohřebišť v Obci Prosetín. 

Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona prostřednictvím spolku Prosetínské hřbitovy, z.s., Prosetín č.79, 592 64 Prosetín, IČ: 04126441, který je zastoupen předsedou spolku Mgr. Ladislavem Kincem (správce pohřebiště“).​ 


  

​Příspěvek žadatelům podle těchto Pravidel lze poskytnou na úhradu nákladů spojených s mimoškolním vzděláváním dětí za školní rok 2016/2017.

Žádost si lze vyzvednout v kanceláři OÚ Prosetín nebo vytisknout z níže uvedených Pravidel.

Znění si můžete stáhnout zde: Pravidla Rady obce Prosetín pro financování mimoškolního vzdělávání dětí

  

​Rada obce schválila a Místní knihovna Prosetín vydala nový Knihovní řád.

Knihovní řád je k nahlédnutí zde

  

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

 

za rok 2016

Příloha
  

​​VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

za rok 2015

Příloha
  

​​VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

za rok 2014

Příloha
  

​VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

za rok 2013

Příloha
  

​VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

za rok 2012

Příloha