Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Snadné spuštění

  
Text
Přílohy
  
  

​(dle vyhlášky č.442/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

 

1. Oficiální název: Obec Prosetín, Obecní úřad Prosetín

2. Důvod a způsob založení

Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

3. Organizační struktura

            - Směrnice č. OS-03/2011, Organizační řád Obecního úřadu Prosetín

            - Seznam organizací:

                        1. Místní knihovna

                        2. JPO Prosetín

                        3. JPO Brťoví

                        4. JPO Čtyři Dvory

                        5. Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín, příspěvková organizace

4. Kontaktní spojení

·         Kontaktní poštovní adresa úřadu: Prosetín č.34, 592 64 Prosetín

·         Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Prosetín č.34, 592 64 Prosetín

·         Úřední hodiny: Pondělí a středa 14:00 – 17:30, čtvrtek 7:30 – 11:00

·         Telefon: 516 463 323

·         Fax: Neuvedeno

·         Oficiální www stránka: http://www.prosetin.cz

·         Podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu): podatelna@prosetin.cz

·         Podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem: podatelna@prosetin.cz

·         WWW elektronická podatelna: Neuvedeno

·         Další elektronické adresy: obecni.urad@prosetin.cz

·         ID ISDS: bpnb2yu

·         Elektronická úřední deska: http://prosetin.imunis.cz/edeska/

 

5. Případné platby můžete poukázat na účet:

161743390/0300 (ČSOB, a.s.)

Platby místních poplatků, fakturace

6. IČO: 00295167

7. DIČ: obec není plátce DPH

8. Dokumenty

         8.1     Seznamy hlavních dokumentů

http://www.prosetin.info/intranet/ou

         8.2     Rozpočet v tomto a předchozím roce

http://www.prosetin.info/intranet/rozpocty

 

9. Žádosti o informace

E-mail obecního úřadu, viz. kontaktní spojení, formulář žádosti

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Viz. položka 4 Kontaktní spojení.

 

11. Opravné prostředky

Neuvedeno.

 

12. Formuláře

Veškeré potřebné formuláře jsou na vyžádání k dispozici v kanceláři OÚ Prosetín.

 

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situacích

Informace o řešení životní situace Vám budou poskytnuty v kanceláři Obecního úřadu Prosetín.

Informace jsou také k dispozici na www stránkách Kraje Vysočina, dále řešení životních situací - Portál GOV

 

14. Nejdůležitější předpisy

  1. Nejdůležitější používané předpisy:
   • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
   • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
   • Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  2. Vydané právní předpisy:
   http://www.prosetin.info/intranet/ozv
   http://www.prosetin.info/intranet/smernice
   http://www.prosetin.info/intranet/narizeni
   http://www.prosetin.info/intranet/verejne_vyhlasky

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

  1. Sazebník úhrad za poskytování informací – viz odkaz Směrnice obce
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - neuvedeno

16. Licenční smlouvy

            1. Vzory licenčních smluv - nerelevantní

            2. Výhradní licence - nerelevantní

 

17. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

2016​

2015

2014

2013

  

​Obecní úřad Prosetín oznamuje, že zavádí novou službu pro občany. Obecní úřad Prosetín bude od 1.1.2012 občanům, kteří o službu projeví zájem, bezplatně zasílat do jejich e-mailových schránek ektronickou verzi zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce ve formátu PDF.

 

Máte-li o tuto službu zájem, odešlete ze své e-mailové schránky na adresu podatelna@prosetin.cz následující žádost:
"Žádám o zasílání elektronické verze zápisu ze zasedání ZO Prosetín.
Jméno a Příjmeni"

 

 
Výpisy usnesení Zastupitelstva obce a Rady obce bude OÚ Prosetín zveřejňovat na elektronické úřední desce obce.

 

  

Zastupitelstvo Obce Prosetín schvaluje usnesením č. ZO-03/09122016 sazby vodného za pitnou vodu a za služby s jejím dodáním spojené od 1.1.2017 takto:

- pevná složka:       1) do profilu 5/4“ včetně 450 Kč

                               2) do profilu 6/4“ včetně 900 Kč

                               3) do profilu 2“ včetně 1800 Kč

- pohyblivá složka:  za 1 m3 odebrané pitné vody 35 Kč.

 

  

Dle schválených OZV-02-2012 "O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci", OZV-03-2012 "O místním poplatku ze psů" a OZV-04-2012 "O místním poplatku za rekreační nebo lázeňský pobyt na území obce Prosetín" stanovuje zastupitelstvo Obce Prosetín poplatek ze psů, poplatek za lázeňský či rekreační pobyt a poplatek za provoz systému shromažďování​, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Sazba poplatku ze psů je 100,- Kč za každého psa staršího 3 měsíců.

Sazba poplatku za komunální odpad je 400,-Kč za osobu trvale bydlící v obci Prosetín a 500,-Kč za rekreační objekt ležící na k.ú. celé obce, kde není trvale hlášena žádná fyzická osoba.

Poplatky jsou splatné do 30.6.2017 buď hotově na pokladně Obce Prosetín v úředních hodinách nebo převodem na účet obce č.161743390/0300 s uvedením identifikace plátce a poplatku.

Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt je za osobu a každý i započatý den pobytu 15,-Kč.

Poplatek za pobyt je splatný do 31.12.2017.

  

Obec Prosetín uplatňuje od 1.1.2016 na veřejných pohřebištích:

cenu služeb hřbitovních poskytovaných v souvislosti s pronájmem a užíváním pozemku na hrobové na veřejném pohřebišti​ ve výši 60 Kč za hrobové místo a rok 

- cenu nájmu za hrobové místo ve výši 1 Kč/hrobové místo/rok

Kalkulace ceny​

  

​Obec Prosetín vydala dne 6.11.2015 Nařízení obce č.NO-01/2015​ Řád veřejného pohřebiště.

 

Řád upravuje provoz veřejných pohřebišť v Obci Prosetín. 

Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona prostřednictvím spolku Prosetínské hřbitovy, z.s., Prosetín č.79, 592 64 Prosetín, IČ: 04126441, který je zastoupen předsedou spolku Mgr. Ladislavem Kincem (správce pohřebiště“).​ 


  

​Příspěvek žadatelům podle těchto Pravidel lze poskytnou na úhradu nákladů spojených s mimoškolním vzděláváním dětí za školní rok 2016/2017.

Žádost si lze vyzvednout v kanceláři OÚ Prosetín nebo vytisknout z níže uvedených Pravidel.

Znění si můžete stáhnout zde: Pravidla Rady obce Prosetín pro financování mimoškolního vzdělávání dětí

  

​Rada obce schválila a Místní knihovna Prosetín vydala nový Knihovní řád.

Knihovní řád je k nahlédnutí zde

  

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

 

za rok 2016

Příloha
  

​​VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

za rok 2015

Příloha
  

​​VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

za rok 2014

Příloha
  

​VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

za rok 2013

Příloha
  

​VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

za rok 2012

Příloha