Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Snadné spuštění

Nadpis

Místní poplatky za komunální odpad a poplatek za držení psa

Text

Dle schválených OZV-02-2012 "O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci", OZV-03-2012 "O místním poplatku ze psů" a OZV-04-2012 "O místním poplatku za rekreační nebo lázeňský pobyt na území obce Prosetín" stanovuje zastupitelstvo Obce Prosetín poplatek ze psů, poplatek za lázeňský či rekreační pobyt a poplatek za provoz systému shromažďování​, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Sazba poplatku ze psů je 100,- Kč za každého psa staršího 3 měsíců.

Sazba poplatku za komunální odpad je 400,-Kč za osobu trvale bydlící v obci Prosetín a 500,-Kč za rekreační objekt ležící na k.ú. celé obce, kde není trvale hlášena žádná fyzická osoba.

Poplatky jsou splatné do 30.6.2018 buď hotově na pokladně Obce Prosetín v úředních hodinách nebo převodem na účet obce č.161743390/0300 s uvedením identifikace plátce a poplatku.

Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt je za osobu a každý i započatý den pobytu 15,-Kč.

Poplatek za pobyt je splatný do 31.12.2018.

Konec platnosti

31.12.2018

Pořadí

7

Přílohy

Typ obsahu: Oznámení
Vytvořeno 24.5.2012 14:55 uživatelem WIN-O1UMDFVC993\slana
Naposledy změněno 19.3.2018 18:59 uživatelem WIN-O1UMDFVC993\slana