Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Snadné spuštění

Nadpis

Povinně zveřejňované údaje

Text

​(dle vyhlášky č.442/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

 

1. Oficiální název: Obec Prosetín, Obecní úřad Prosetín

2. Důvod a způsob založení

Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

3. Organizační struktura

            - Směrnice č. OS-03/2011, Organizační řád Obecního úřadu Prosetín

            - Seznam organizací:

                        1. Místní knihovna

                        2. JPO Prosetín

                        3. JPO Brťoví

                        4. JPO Čtyři Dvory

                        5. Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín, příspěvková organizace

4. Kontaktní spojení

·         Kontaktní poštovní adresa úřadu: Prosetín č.34, 592 64 Prosetín

·         Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Prosetín č.34, 592 64 Prosetín

·         Úřední hodiny: Pondělí a středa 14:00 – 17:30, čtvrtek 7:30 – 11:00

·         Telefon: 516 463 323

·         Fax: Neuvedeno

·         Oficiální www stránka: http://www.prosetin.cz

·         Podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu): podatelna@prosetin.cz

·         Podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem: podatelna@prosetin.cz

·         WWW elektronická podatelna: Neuvedeno

·         Další elektronické adresy: obecni.urad@prosetin.cz

·         ID ISDS: bpnb2yu

·         Elektronická úřední deska: http://prosetin.imunis.cz/edeska/

 

5. Případné platby můžete poukázat na účet:

161743390/0300 (ČSOB, a.s.)

Platby místních poplatků, fakturace

6. IČO: 00295167

7. DIČ: obec není plátce DPH

8. Dokumenty

         8.1     Seznamy hlavních dokumentů

http://www.prosetin.info/intranet/ou

         8.2     Rozpočet v tomto a předchozím roce

http://www.prosetin.info/intranet/rozpocty

 

9. Žádosti o informace

E-mail obecního úřadu, viz. kontaktní spojení, formulář žádosti

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Viz. položka 4 Kontaktní spojení.

 

11. Opravné prostředky

Neuvedeno.

 

12. Formuláře

Veškeré potřebné formuláře jsou na vyžádání k dispozici v kanceláři OÚ Prosetín.

 

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situacích

Informace o řešení životní situace Vám budou poskytnuty v kanceláři Obecního úřadu Prosetín.

Informace jsou také k dispozici na www stránkách Kraje Vysočina, dále řešení životních situací - Portál GOV

 

14. Nejdůležitější předpisy

  1. Nejdůležitější používané předpisy:
   • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
   • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
   • Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  2. Vydané právní předpisy:
   http://www.prosetin.info/intranet/ozv
   http://www.prosetin.info/intranet/smernice
   http://www.prosetin.info/intranet/narizeni
   http://www.prosetin.info/intranet/verejne_vyhlasky

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

  1. Sazebník úhrad za poskytování informací – viz odkaz Směrnice obce
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - neuvedeno

16. Licenční smlouvy

            1. Vzory licenčních smluv - nerelevantní

            2. Výhradní licence - nerelevantní

 

17. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

2016​

2015

2014

2013

Konec platnosti

 

Pořadí

1

Přílohy

Typ obsahu: Oznámení
Vytvořeno 25.8.2015 11:09 uživatelem WIN-O1UMDFVC993\drbusek
Naposledy změněno 28.2.2017 10:45 uživatelem WIN-O1UMDFVC993\drbusek