Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Snadné spuštění

Nadpis

Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce na rok 2018

Text

Podle ustanovení § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se zveřejňuje schválený Rozpočet Obce Prosetín na rok 2018.

Rozpočet Obce Prosetín na rok 2018 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 27. 10. 2017 usnesením ZO-06/27102017. Schválený Rozpočet Obce Prosetín na rok 2018 je zveřejněn na internetových stránkách Obce Prosetín v sekci „Obecní úřad Prosetín“, podsekci „Rozpočtové výhledy a rozpočty“, části „Rok 2018“
 
Rozpočet Obce Prosetín na rok 2018 je k dispozici k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadě Prosetín, Prosetín 34, 592 64 Prosetín.

Konec platnosti

30.12.2018

Pořadí

10

Přílohy

Typ obsahu: Oznámení
Vytvořeno 29.1.2018 13:32 uživatelem WIN-O1UMDFVC993\drbusek
Naposledy změněno 29.1.2018 13:38 uživatelem WIN-O1UMDFVC993\drbusek