Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Snadné spuštění

Nadpis

Povinně zveřejňované informace

Text

(dle vyhlášky č.442/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
1. Oficiální název: Obec Prosetín, Obecní úřad Prosetín
 
2. Důvod a způsob založení
 
Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
 
3. Organizační struktura
 
            - Směrnice č. OS-03/2011, Organizační řád Obecního úřadu Prosetín
 
            - Seznam organizací:
 
                        1. Místní knihovna
 
                        2. JPO Prosetín
 
                        3. JPO Brťoví
 
                        4. JPO Čtyři Dvory
 
                        5. Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín, příspěvková organizace
 
4. Kontaktní spojení
 
·         Kontaktní poštovní adresa úřadu: Prosetín č.34, 592 64 Prosetín
 
·         Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Prosetín č.34, 592 64 Prosetín
 
·         Úřední hodiny: Pondělí a středa 14:00 – 17:30, čtvrtek 7:30 – 11:00
 
·         Telefon: 516 463 323
 
·         Fax: Neuvedeno
 
·         Oficiální www stránka: http://www.prosetin.cz
 
·         Podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu): podatelna@prosetin.cz
 
·         Podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem: podatelna@prosetin.cz
 
·         WWW elektronická podatelna: Neuvedeno
 
·         Další elektronické adresy: obecni.urad@prosetin.cz
 
·         ID ISDS: bpnb2yu
 
·         Elektronická úřední deska: http://prosetin.imunis.cz/edeska/
 
 
 
5. Případné platby můžete poukázat na účet:
 
161743390/0300 (ČSOB, a.s.)
 
Platby místních poplatků, fakturace
 
6. IČO: 00295167
 
7. DIČ: obec není plátce DPH
 
8. Dokumenty
 
         8.1     Seznamy hlavních dokumentů
 
 
         8.2     Rozpočet v tomto a předchozím roce
 
 
 
 
9. Žádosti o informace
 
E-mail obecního úřadu, viz. kontaktní spojení, formulář žádosti
 
 
 
10. Příjem žádostí a dalších podání
 
Viz. položka 4 Kontaktní spojení.
 
 
 
11. Opravné prostředky
 
Neuvedeno.
 
 
 
12. Formuláře
 
Veškeré potřebné formuláře jsou na vyžádání k dispozici v kanceláři OÚ Prosetín.
 
 
 
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situacích
 
Informace o řešení životní situace Vám budou poskytnuty v kanceláři Obecního úřadu Prosetín.
 
Informace jsou také k dispozici na www stránkách Kraje Vysočina, dále řešení životních situací - Portál GOV
 
 
 
14. Nejdůležitější předpisy
 
  1. Nejdůležitější používané předpisy:
   • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
   • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
   • Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  2. Vydané právní předpisy:
   http://www.prosetin.info/intranet/ozv
   http://www.prosetin.info/intranet/smernice
   http://www.prosetin.info/intranet/narizeni
   http://www.prosetin.info/intranet/verejne_vyhlasky
 
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
 
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací – viz odkaz Směrnice obce
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - neuvedeno
 
16. Licenční smlouvy
 
            1. Vzory licenčních smluv - nerelevantní
 
            2. Výhradní licence - nerelevantní
 
 
 
17. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
 

Konec platnosti

31.12.2018

Pořadí

1

Přílohy

Typ obsahu: Oznámení
Vytvořeno 30.1.2018 12:55 uživatelem WIN-O1UMDFVC993\drbusek
Naposledy změněno 30.1.2018 12:58 uživatelem WIN-O1UMDFVC993\drbusek