Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
  
  
  
Anotace
sbalit Rok : 2018 ‎(1)
Daň z nemovitých věcí na rok 2018
  
Daň z nemovitých věcí na rok 2018
Hromadný předpisný seznam čj. 851554/18/2900-11460-304013
sbalit Rok : 2015 ‎(1)
Veřejná vyhláška č.j. OÚP/2152/2015/St
  
Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č.1 ÚP Štěpánov nad Svratkou
Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č.1 ÚP Štěpánov nad Svratkou a vystavení návrhu změny č.1 ÚP Štěpánov nad Svratkou k veřejnému nahlédnutí.
sbalit Rok : 2014 ‎(1)
Veřejná vyhláška č.j.OÚP/13251/2014/Ol
  
Oznámení o zahájení územního řízení
Oznámení o zahájení územního řízení - stavba optického kabelu s označením "TM3M 65 B LO Olešnice New OK"
sbalit Rok : 2012 ‎(6)
Veřejná vyhláška č.j. OÚP /9167/2012/St
  
Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č.1 ÚP
Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č.1 ÚP obce Prosetín a výzva k uplatnění připomínek.
Veřejná vyhláška č.j.KUJI 46120/2012
  
Oznámení o možnosti smluvní ochrany evropsky významné lokality Čepičkův vrch a údolí Hodonínky
Oznámení o možnosti uplatnění připomínek k vyhlášenému chráněnému území
Veřejná vyhláška č.j. OÚP/15900/2012/St
  
Oznámení o vydání změny č.1 územního plánu obce Prosetín
Oznámení o vydání změny č.1 územního plánu obce Prosetín
Veřejná vyhláška č.j. KUJI 65292/2012
  
Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
Veřejná vyhláška č.j. OÚP/18619/2012/Še
  
Oznámení o spojení územního a stevebního řízení
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání. Stavební úpravy, přístavba  a nástavba domu č.p.45, Prosetín - změna užívání.
Veřejná vyhláška č.j. OÚP /22375/2012/Še
  
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení pro stavební úpravy, přístavbu a nástavbu domu č.p.45, Prosetín - změna užívání.
sbalit Rok : 2011 ‎(2)
Veřejná vyhláška č.j. OÚP /25446/2011/St
  
Oznámení o projednání návrhu zadání změny č.1 ÚP
Oznámení o projednání návrhu zadání změny č.1 územního plánu obce Prosetín
Veřejná vyhláška č.j. OÚP /32615/2011/Še
  
Rozhodnutí o umístění stavby
Rozhodnutí o umístění stavby, novostavba víceúčelové haly v Prosetíně.